more from
EISENWALD
We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Ofte jeg dr​ø​mmer mig d​ø​d

by AFSKY

supported by
lady of shalott
lady of shalott thumbnail
lady of shalott I cannot explain how good this albumcover is and how well it suits the music. I am simply in love with Afsky's sound and it speaks to one specific kind of sadness that I have always carried in me. Favorite track: Angst.
ClassyMusicSnob
ClassyMusicSnob thumbnail
ClassyMusicSnob An album that came out at the right time. Releasing in the middle of the pandemic and it truly embodied how everyone felt. How the world suddenly flipped on a dime and authoritarianism in government, media and corporate interests all working for the same goal. That same world we still live in today and is only getting worse. This albums sonic landscape documents an atrocity in a world lacking justice. 4.5/5
norwegianhowie666
norwegianhowie666 thumbnail
norwegianhowie666 I got nothing more to say than... AMAZING! Favorite track: Stemninger.
more... more...
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €7 EUR

   

 • Vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  All reprints in dirty transparent marble effect!

  Includes unlimited streaming of Ofte jeg drømmer mig død via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • CD, Alternative version
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Ofte jeg drømmer mig død, alternative cd release på Sphera Noctis Rec, Brazil.

  Limited to 300 copies worldwide

  Includes unlimited streaming of Ofte jeg drømmer mig død via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • CD
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  3 side Digibag CD, and booklet with all the lyrics

  Includes unlimited streaming of Ofte jeg drømmer mig død via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Altid veltilfreds - ukendt 1600tallet Den er ilive død som stedse græmmer sig jeg har et andet sind hvad rager sorgen mig jeg lever som jeg kan omskjønt ej som jeg vil og får foruden sorrig hvad dagen hører til En slager skæbnen an en anden sin bedrift og maler livet af som en kalenderskrift en tredje plager sig med længsel sorg og nød og slutter så deraf til sorg at være fød Således kaster man sin tid unyttigt bort og gør sit levnets mål som hastigt svinder kort en dåre lever sig kun selv til misbehag har ej en times frist ja ej en rolig dag Jeg æder hvad jeg har og sover når jeg kan fornøjet er mit sind lyksalig er min stand
2.
Tyende sang 08:38
Tyende sang, Jeppe Aakjær 1907 Her kommer fra Dybet den mørke Armé 
og fordrer af Verden et Svar;
 skjønt Dagningens Glimt i vor dryppende Le er al den Fane vi har,
 vi vover en Kamp for vor nedtraadte Ret
 og Løfter i Vejret på Skjændselens Bræt
 den Tusindaars-Lænke, vi bar. Vi ejer paa Jorden knap Trævl eller Traad, 
kun denne vor skorpede Haand;
 til Menneskekaar fik vi kummerligt Raad,
 Vi harved din Ager, vi skar dine Neg,
 vi strigled din blommede Hest,
 vi lytted bag Stalden til Rotternes Leg,
 naar selv du gik pyntet til Fest.
 Du drømte paa Bolstre, vi slumred paa Halm,
 hvor Dyret er Nabo, og Luften er kvalm, 
og Svindsoten kommer som Gjæst. Vel er vi en kuet og slidende Hob, 
kun Trælle i Velstandens Gaard, 
i Samfundets Aske en nedtrykket Job,
 der skraber sin Byld med et Skaar;
 snart svinger for Ruden dog Opgjørets Lyn, 
se op, Kammerater, det lysner i Sky’n,
 Befrielsens Malmklokke slaar!  Vi raaber det ind gjennem Luge og Lo,
 hvor dundrende Plejlene gaar:
 kom frem af jert stinkende Staldkammer-Bo, 
se ud fra de hældende Vraa’r! 
For Fronten Reveillen nu løfter sin Klang, 
lad Mismodet synke, nyn med paa vor Sang, 
jer Dagning paa Ruderne staar. Ja, slip hvad der trykker paa Skulder og Sind,
 og sving imod Lyset din Hat!
 Endnu har du Ungdommens Rødme paa Kind
 og Rester af Letsindets Skat.
- Da pløjer vi muntre vort bølgende Land,
 naar først vi har friet vor kuede Stand
 fra Tusindaars-Trældommens Nat.
3.
Imperia 06:36
Imperia - Sophus Claussen Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning, urstærk som Kulden, der blunder i Bjergenes Skød, mørk og ubøjelig — ofte jeg drømmer mig død. Pragt er min Higen. Jeg kender ej Mildhed. Jeg er den golde Natur, det udyrkede Øde, som giver Stene for Brød, og som nægter at føde. Ingen kan vække mig uden min Elsker, Ilden, min Herre, til hvem jeg er givet i Vold, saa at jeg røres til Afgrundens dybeste Fold. Alt er unyttigt undtagen vor Skælven. Alt, hvad der trives og pletter som Skimmel på min Hud, ruster jeg bort i et Møde med Jordskælvets Gud. Under den Græstørv, som vendes af Ploven, hviler mit jernfaste Indre unærmeligt frit. Hver, som er Gold i sit Hjærte, har noget af mit. Af mine Kullags og Malm-aarers Gifte blaaner den Vaarsæd, som yder det nærende Mel. Kold for de Levendes Optog og Danse drømmer jeg evig om Urelementets Musik. Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning. Jeg er den golde Natur, det udyrkede Øde, som giver Stene for Brød, og som nægter at føde, Giftige Kratere, rygende Dybder, sortsvedne Huler, der stinker af Svovl Kongernes Slot har jeg sænket i Havet, slaaet den Fattiges fattige Lykke i Skaar ... og er utømmelig rig for Millioner af Aar. Kom til mit Hjærte, der aldrig har frygtet. Døren er opladt. Jeg venter ubændig min Elsker.
4.
Bondeplage 07:00
Bondeplage - ukendt 1600tallet Hvad har hovbonden for alt sin møje for sin trældom og sure sved intet til klæder, lidet til føde og stundom ej det tørre brød valle og vand, hans tørst må slukke dog under åget sig flittigt må bukke kommer han hjem, hans trætte lemmer værker af trældommens hoveri sengen for denne sig bedst bekvemmer hvad haver han at hvile dem i? lidt halm, lidt vadmel, lidt halvrådden fjeder to blågarnslagen som usseldom hedder det usle han til føde skal æde er såerne kun af andet godt kernen og krummen, det søde og fede skal han alt yde til herskabets pot præstens og degnens gryder vel favre tør han ej byde det tørre og magre slamppamperiet han selver skal have selvdøde kalve og halvsyge får forsultede svin og køer som rage ud af høj alder, til føde han får hovposens fylde til tjenestefolks føde det er den summa, som lægger ham øde
5.
Stemninger 07:27
Stemninger i dur og mol, HC Andersen I Hvil sødt, som var du lagt i dødens skrin, du min erindrings rose fager og fin! Du er ej verdens mer, du er kun min. For dig jeg synger, mine tårer trille. Natten er smuk, natten er stille; - Dødt! - Alt er dødt II I bøgens ly, hvor skovmærker gror, hvor gerne vandreren kommer, hvor storken i træet bygger og bor, og kukkeren synger skærsommer, ved det spejlklare hav, ved det svulmende hav, grav der min grav! Ja, giv mig en grav ved det åbne hav i ly af duftende bøge, den vilde rose skal gro på min grav, og børn der legeplads søge. Ved det spejlklare hav, ved det svulmende hav, grav der min grav!
6.
Angst 08:42
Angst, Emil Aarestrup Hold fastere omkring mig Med dine runde Arme; Hold fast, imens dit Hjerte Endnu har Blod og Varme. Om lidt, saa er vi skilt ad, Som Bærrene paa Hækken; Om lidt, er vi forsvundne, Som Boblerne i Bækken.

credits

released May 12, 2020

license

all rights reserved

tags

about

AFSKY Denmark

Booking request goes to Doomstar Booking:
alexander@doomstarbookings.com

shows

contact / help

Contact AFSKY

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like AFSKY, you may also like: